Oslomesterskapet i sjakk for skolelag

OSLO SJAKKRETS UNGDOM

inviterer til

OSLOMESTERSKAPET I SJAKK FOR SKOLELAG

Barne- og ungdomsskoler i Oslo kommune, 11. og 12. mars 2017

 

STED

Korsvoll skole, Peder Ankers vei 23.

T-banens linje 5 til Holstein eller bussrute 25 til Nordberghjemmet eller 54 til Skibakken. Med bil fra Ring 3 kjører du opp Sognsveien eller Maridalsveien og tar av inn på Carl Kjelsens vei. Denne møter Peder Ankers vei nedenfor kirken. Følg Peder Ankers vei ca. 400 meter. TID: Frammøte lørdag 11/3 innen kl. 10.15!, 1. runde kl. 11.00, ferdig for dagen ca. kl. 15.00. Søndag 12/3 starter vi kl. 10.00 presis, premieutdeling ca. kl. 15.30.

KLASSEINNDELING/LAG

Klasse A for barneskoler og ungdomsskoler. Hvert lag består av fire spillere pluss eventuelt inntil to innbyttere som alle er elever på samme skole. Vinnerne blir "Oslomester for skolelag", og de beste lagene er kvalifisert til NM for skolelag i april. Bare rene skolelag kjemper om Oslomesterskapet og rett til å delta i NM, men for at alle skal få spille i OM er det også en Klasse B for blandingslag (lag med spillere fra flere skoler/lokallag). Klasse A og B spiller sammen, men premieres separat. Barne- og ungdomsskoler spiller ikke sammen.

BETENKNINGSTID OG SPILLESYSTEM

Det spilles 9 runder etter NSFs Monradsystem. Dvs. at alle lag spiller 9 runder. Betenkningstid 30 minutter pr. spiller og parti. I Ungdomsskoleklassen blir rundeantall, betenkningstid og turneringssystem justert i forhold til antall påmeldte lag. Med 6 eller færre lag blir det spilling bare på lørdag.

PREMIERING

Deltakerpremier til alle spillere på alle lag! I klasse A er det lagpremier til de tre beste lagene. Vinnerne blir Oslomester for skolelag 2017. I barneskolen klasse A er det ekstrapremier til de tre beste lagene der eldste spiller går i 4. klasse.

STARTAVGIFT: kr 100 pr. spiller.

For deltakerne

PÅMELDING

Den enkelte spiller melder seg på til sitt lokallag/sjakkleder.

Oppgi: Navn, fødselsdato og skole. Frist: Bestemmes av lokallaget.

For lokallagene

LAGPÅMELDING/INFORMASJON

Komplette lag meldes på innen torsdag 9/3 kl. 23.00 til OSU v/Arne-Birger Lund, epost: oslomesterskap@gmail.com eller til Johs. R. Kjeken, tlf. 905 05 071. NB! Alle deltakere må være medlemmer i et lokallag i USF. Ikke-medlemmer kan tegne medlemskap i et av OSUs lokallag før start.

Ved registreringen på Korsvoll skole lørdag kl. 09.45 - 10.15 ber vi om at det registreres komplette lag. Ta gjerne med ekstra spillere som det ikke er plass til på egne lag, så kan vi komponere sammensatte lag før start. Alle som vil skal få spille.

Kafé med salg av vafler, pølser, brus og kaffe KVALIFISERING TIL NM FOR SKOLELAG I APRIL 2017 Antall lag som får støtte fra OSU til deltakelse i NM blir bestemt søndag formiddag.